“ყვავილების გამოფენა” მედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯის სტუდენტის – ანი გურაბანიძის სიუჟეტი (ვიდეო არქივი)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *