სამოქმედო გეგმის 2018 წლის ანგარიში

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და ტელეხელოვნების საზოგადოებრივი კოლეჯის სამოქმედო გეგმის შესრულების 2018 წლის ანგარიში შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *