კონკურსის პირველადი შედეგები

ხელოვნების მიმართულების და მასობრივი კომუნიკაციის/ჟურნალისტიკის დარგის/სპეციალობის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პირველად საფეხურზე სწავლის უფლების მოპოვების კონკურსის პირველადი შედეგები შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *