ჩვენ შესახებ

1989 წელს ზურაბ ოშხნელის მიერ შეიქმნა სასწავლო -სატელევიზიო სტუდია, რომელიც 1991 წლიდან ჩამოყალიბდა საყმაწვილო სატელევიზიო რესპუბლიკურ ცენტრად.

1992 წელს საყმაწვილო -სატელევიზიო რესპუბლიკური ცენტრის ბაზაზე შეიქმნა ტელეპროფილური ფასიანი სკოლა მედიის სფეროში პროფესიული კადრების მოსამზადებლად, რომელიც 1993 წლიდან გადავიდა სახელმწიფო დაფინანსებაზე.

1995 წლიდან ეწოდა სასწავლო – სატელევიზიო რესპუბლიკური ცენტრი და მასთან შეიქმნა სრულ სამეურნეო ანგარიშზე არსებული სატელევიზიო ხელოვნების უმაღლესი სკოლა;

2000 წელს ტელეპროფილური ლიცეუმის ბაზაზე შეიქმნა მედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯი. ვრცლად